Over ons

Sinds 2011 organiseert New Business Creators innovatie-evenementen samen met onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zoals het evenement Innovation in a Week waaraan per editie gemiddeld 50 studenten en professionals meedoen. In november 2012 hebben we voor het eerst Innovation in a Week in een onderwijsinstelling georganiseerd. De primeur was bij Avans in ‘s-Hertogenbosch. Het enthousiasme was groot en de vernieuwende aanpak om in multidisciplinaire teams te werken samen met professionals uit het bedrijfsleven bracht ons de Avans Innovatieprijs in 2013. Innovation in a Week is inmiddels meer dan 10 keer georganiseerd.
New Business Creators ontwikkelt en organiseert daarnaast innovatie-evenementen in opdracht van Derden zoals de ICT Community Challenge, de SPARK Challenge, de Hersenstichting Challenge (maart 2018), Data Hackathon De Gezonde Stad en de Challenge Psychiatrie van de Toekomst (2019).   

Netwerk: onderwijs, overheid en bedrijfsleven
We werken samen met het onderwijs en onderhouden periodiek contacten met meer dan 100 docenten, directeuren, opleidingscoördinatoren en hoogleraren. Onze aanpak draagt bij aan extra ontwikkelkansen van studenten. Zij zorgen voor inbreng van creatieve en frissen ideeën. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen jaren een communicatieplatform opgebouwd rond onze deelnemers: via Linkedin groepen, Facebookpagina’s, Twitter, nieuwsbrieven en Instagram houden we onze doelgroepen op de hoogte van nieuwe evenementen. Het aantal volgers bedraagt rond de 1500 en stijgt per editie. Wat betekent dit voor u? We weten inmiddels welke risico’s en succesfactoren bijdragen aan het werven van studenten en professionals. En we borgen dat er voldoende participeren.

Ook met de overheid werken we veelvuldig samen. Wethouders, directeuren en beleidsmedewerkers van lokale overheden, de VNG, Provincies en andere samenwerkingsverbanden behoren tot ons netwerk. 
Het bedrijfsleven onderkent de extra mogelijkheden die innovatie-evenementen bieden om zelf te innoveren, het netwerk uit te breiden of zich te associëren met talentvolle deelnemers. Voorbeelden van partners zijn Heineken, SAP, de Volksbank, maar ook kleinere tech-organisaties als Dataspox, Soda datascience, Adpage en Iquality behoren tot ons netwerk.

Bij elk innovatie-evenement overleggen we met de opdrachtgever welke partners het beste aansluiten bij het realiseren van de doelstellingen en de rol van de partner.  Maatwerk en maximale betrokkenheid van strategische partners zijn nodig voor realisatie.

Trackrecord en meerwaarde
We zijn sinds 2011 actief en hebben inmiddels rond de 1000 deelnemers mogen verwelkomen bij meer dan 30 innovatie-evenementen. Onze meerwaarde is een bewezen procesaanpak. Tot onze opdrachtgevers behoren de gemeente ’s-Hertogenbosch, stichting OndernemersLift+, VNG, Interprovinciaal Overleg, gemeente Helmond, SPARK Campus, ICT Community ’s-Hertogenbosch, ROC’s in Brabant en Leiden, City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch.  

Voor deze opdrachtgevers hebben we formats ontwikkeld en de organisatie van innovatie-evenementen als Innovation in a Week, challenges en hackathons van A tot Z opgezet en uitgevoerd.

Ter illustratie hebben we twee after movies bijgevoegd.

Data Hackathon De Gezonde Stad                                                                            Hersenstichting Challenge 2018

Onze drie waarden
New Business Creators werkt permanent aan verbetering van haar dienstverlening. Daarbij bieden wij u drie zekerheden. 

Prestatiegerichte aanpak
Partners en deelnemers bieden we heldere uitgangspunten en doelstellingen. We verbinden deze bouwstenen met een bewezen procesaanpak: ideation – business modelling – storytelling. Ondersteund door professionals. De uitkomsten van dit proces vormen een begin voor een nieuwe stap. Onze innovatie-evenementen zijn een inspiratiebron voor deelnemers en opdrachtgevers. Vaak nemen de partners zelf het initiatief voor de vervolgstappen.

Schaalbare activiteiten
Van één- tot zevendaagse evenementen, van negen tot meer dan zestig deelnemers. Wij stemmen het af op uw situatie. En bij voorkeur creëren we een fundament voor herhaling van de innovatie-activiteiten. Door ons netwerk beschikken wij over een team van New Business Professionals en borgen wij onze kwaliteit ongeacht de omvang en duur.     

Toegang tot (jonge) talenten met interesse voor innovatie en ondernemerschap
Onze jarenlange contacten met het onderwijs en bedrijfsleven bieden een structurele bron voor het opzetten van multidisciplinaire teams. We onderhouden relaties met directies en docenten van MBO/ HBO en universitaire opleidingen. En met de deelnemers houden we contact via onze community aanpak, talentprogramma en talentbemiddeling.